DE GREGORIAANSE SCHOLA

Regelmatig zingt de gregoriaanse schola onder leiding van  Jo Jennekens tijdens de Hoogmis. 
 

De schola treedt ook  op buiten de parochiegrenzen. Hier in het Maastrichtse AZM; toen nog met Harrie Maes en Hub Schoonenberg in de gelederen.