Gemengd Koor
Jubilate Deo
Voerendaal

FUSIE
De fusie van de beide kerkkoren, Kerkkoor Kunrade en Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia, is een feit. Sinds oktober 2016 is er al een intensieve samenwerking geweest tussen beide kerkkoren. We hebben gezamenlijk gerepeteerd en uitvoeringen gegeven. En er zijn verscheidenen gezamenlijke algemene ledenvergaderingen geweest. Dit alles met de bedoeling om samen verder te gaan.
Op 20 april 2017 is bij beide koren een algemene ledenvergadering gehouden, waarin het koor werd opgeheven. Aansluitend is in het Home de oprichtingsvergadering geweest van het nieuwe koor. Deze werd geleid door een onafhankelijke voorzitter, mevrouw Alice Frijns.
De statuten van het nieuwe koor werden bij acclamatie goedgekeurd, evenals het huishoudelijk reglement. Daarna was er een schriftelijke bestuursverkiezing, en ook werd er schriftelijk een voorzitter gekozen. Vanaf 20 april 2017 is er nu dus een nieuw, groot koor. En de naam is: Gemengd Koor Jubilate Deo Voerendaal.IN MEMORIAM

GERDA PREVOS WEERTS

Geboren te Craubeek, 10 augustus 1930
Overleden te Voerendaal op 5 juli 2019


Op vrijdag 12 juli namen we met een “stille” uitvaartdienst afscheid van onze vroegere zangersvriendin Gerda Prevos – Weerts die op 88 jarige leeftijd na een lange lijdensweg van ons heenging.
In 1987 was Gerda tot het gem. koor St.Caecilia toegetreden bij de stemgroep alten waar ze tot haar afscheid in 2005 haar beste beentje voorzette.
In 1999 vierden we samen met het 25-jarig jubileum van het Gem. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia haar bronzen lidmaatschapsjubileum tot ze wegens gezondheidsredenen uiteindelijk afscheid van het koor nam.
Wij zullen Gerda altijd in onze herinneringen bewaren als een blijmoedige, goedlachse en behulpzame vrouw met grote liefde voor haar man Piet. Ook haar familie en omgeving hadden steeds haar aandacht.
Gerda bedankt!

GESCHIEDENIS
HIER leest u over de fusiepartner, het Sint Ceciliakoor van de Laurentiusparochie
en
HIER over de fusiepartner het kerkkoorvan Kunrade...!


 

BESTUUR

Voorzitter: Hub Visschers   -   [email protected]
Secretaris: Tilly Essers   -   [email protected]    -   06-29973679   -   Pyrostraat 8, 6367 CP, Voerendaal
Penningmeester: Liesbeth Molan   -   [email protected]
Lid: Johan Gooiker   -   [email protected]
Lid: Aaltje Reuver   -   [email protected]