Gemengd Koor  Jubilate Deo  Voerendaal 

In Memoriam

Agnes Evers-Roemkens, Weduwe van Harrie Evers

Geboren te Nieuwenhagen op 27 nov. 1930

Overleden te Voerendaal op15 nov. 2020


Agnes, zoals we ons haar herinneren,
hier op een feestje in april 2005.


 

Vanaf 1981 was Agnes actief bij de Alten,

Haar buurvrouw Lies Veldman had haar weten over te halen.

In die begintijd had Agnes veel steun aan Els Koonen gehad.

Els was heel stem- en nootvast en geleidelijk kon Agnes uit volle borst meezingen

Na een onderbreking van 5 jaar maakte ze in 1996 haar rentree

en bleef actief lid tot ze wegens tanende gezondheid bij de fusie in 2017

afscheid nam als zingend lid en werd benoemd tot erelid bij Jubilate Deo.

Bij haar 25 jarig jubileum in 2010 tekenden we haar levensverhaal op

dat nog na te lezen is in de Zangkal nr. 29 (St.Caecilia 2010)
 

Mamma’s sterven niet,

Ze glijden hooguit naar de overkant.

Ze leven verder in wie blijft,

In woorden en gedachten,

In gevoel, verhalen, tederheid.
 

We wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit plotselinge verlies.

 

FUSIE
De fusie van de beide kerkkoren, Kerkkoor Kunrade en Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia, is een feit. Sinds oktober 2016 is er al een intensieve samenwerking geweest tussen beide kerkkoren. Op 20 april 2017 is bij beide koren een algemene ledenvergadering gehouden, waarin het koor werd opgeheven. Vanaf 20 april 2017 is er nu dus een nieuw, groot koor. En de naam is: Gemengd Koor Jubilate Deo Voerendaal.


CECILIAFEEST 2019

optreden1
overzichtL
overzichtR
jub1
jub2
jub3
optreden2
optreden3
optreden2
optreden3
  Mia Linden: 40 jaar koorlid (Kunrade en Jubilate) Ooit met haar man Felix meegekomen! Trouw lid, sopraan, maar de laatste tijd niet meer altijd in staat om te komen. Bedankt en hopenlijk nog vaak tot ziens!
Ab Veldman: 12,5 jaar lid. Was in 2010 voorzitter en werd in 2006 lid! Bas! Helaas de laatse tijd noal eens wegens ziekte verhinderd te komen. We wensen je dat het beter gaat in de toekomst!
Wiel Severens: 50 jaar lid. Begonnen in Kerkkoor Laurentius, dat later gemengd koor St Cecila werd en nu Jubilate Deo. Daarnaast meegezongen in de Gregoriaanse schola. We hopen dat de gezondheid hem toch zal toestaan geregeld mee te doen!
 


JO VERHEGGEN
⁎ 1931        2019

Op hoge leeftijd is Jo op 11 september 2019 van ons heengegaan. Hij was een bijzonder mens.
Na zijn vervroegd pensioen werd Jo op 57-jarige leeftijd in 1988 als organist aangesteld in de parochie Kunrade, later door een parochiefusie aangesteld in de parochie Laurentius te Voerendaal. Hij heeft hier 31 jaar voortreffelijk mogen functioneren.
Zijn inzet voor de orgelmuziek in concerten en in kerkdiensten was enorm groot. Als grondlegger van de Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg wist hij de limburgse orgelwereld landelijke bekendheid te geven, en daarmee ook de limburgse organisten onder de aandacht te brengen. Tot op hoge leeftijd had hij de discipline en het plezier om dagelijks op het Kunraadse orgel te studeren.
Als organist had hij een speciale voorliefde voor Bach. Het is dan ook niet vreemd dat hij voor wat betreft zijn uitvaart maar één echte wens had: Bach's Koraal uit Cantate 192 'Nun danket alle Gott'.
Jo stelde weinig eisen en wist als geen ander overal iets positiefs te vinden.
Deze eigenschap zorgde ervoor dat hij behalve als organist en muzikaal steunpilaar van het begrafeniskoor ook zijn sporen verdiende als diplomaat tijdens de diverse vergaderingen.
Met zijn overwogen bewoordingen, geflankeerd door een rustige uitstraling, wist hij diverse keren overtuiging te doen overkomen.
Tot op het laatst heeft hij zich ingezet voor het behoud van het kerkorgel van Kunrade.
Uiteindelijk gaat dit orgel een mooie plek krijgen in de Laurentiuskerk. Jammer dat Jo dit zelf niet meer kan meemaken.
Het overlijden van Jo heeft voor een grote leegte gezorgd; reken maar dat voor zijn herinnering een speciaal plekje in onze harten gereserveerd is. Jo bedankt!!! 
JAN DORTU
⁎ 1932        2019
Na een 25-jarig dirigentschap bij D`r Auwe Zank, later mannenkoor St.Remigius, was Jan Dortu eind 1969 gestart als dirigent van St.Caecilia, het kerkkoor van Voerendaal.  In die eerste jaren waren het voornamelijk  Gregoriaanse uitvoeringen op de zondagmorgen met het toen nog mannenkoor.
In 1974 was hij mede grondlegger van het Gemengd  Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Voor dit repertoire kon Jan putten uit het muziekarchief van zijn oom Joseph dat hij na diens overlijden onder zijn hoede had genomen en geordend, om het naderhand over te dragen aan het “Limburgs” archief van Stichting Matty Niël in Maastricht.
De avonden thuis bij Jan aan de Klimmenderstraat 30, waarbij als extra repetities het Gregoriaans van de volgende zondag werd doorgenomen, staan in onze herinneringen gegrift. Hierbij toonde zijn vrouw Jacqeline zich steeds als een goede gastvrouw.
De viering van 20 jaar gemengd koor in 1994 in aanwezigheid van bisschop Frans Wiertz en het 25-jarig dirigentschap van Jan, waren nog hoogtepunten in de nadagen van zijn dirigentschap.
Na zijn afscheid  in 1995 ging de mannengroep van St.Caecila onder leiding van Anja Hendrikx door met de gregoriaanse uitvoeringen, alsook met het gemengd koor, waarbij het “Dortu-repertoire” nog graag en veelvuldig gebruikt werd; vooral de Limburgs dialectstukken.

<<    Een stralende Jan Dortu, toen hij in 1994 uit handen van pastoor Cordewener de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontefice kreeg uitgereikt.
 
Na ons laatste bezoek in 2003, omstreeks zijn 71e verjaardag en mede vanwege een afspraak voor een interview voor “Zangkal”, het toenmalig koorperiodiek, was het stil geworden rondom Jan. Ons voornemen om dit nog eens over te doen rond zijn 88e verjaardag kunnen we helaas niet meer uitvoeren.
We zullen Jan in onze herinnering behouden als een gedreven en  vakkundige dirigent die met straffe hand de discipline  erin hield, maar ook na de repetities en uitvoeringen de gezelligheid met de nablijvers in ere hield en graag  zijn lievelingsdrankje de jonge klare nuttigde.Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet om zijn heengaan.

 GESCHIEDENIS
HIER leest u over de fusiepartner, het Sint Ceciliakoor van de Laurentiusparochie
en
HIER over de fusiepartner het kerkkoorvan Kunrade...!


 

BESTUUR

Voorzitter: Hub Visschers   -   hub.visschers@planet.nl
Secretaris: Tilly Essers   -   tillyessers53@gmail.com    -   06-29973679   -   Pyrostraat 8, 6367 CP, Voerendaal
Penningmeester: Lineke Jantzen   -   lthjantzen@gmail.com
Lid: Aaltje Reuver   -   info@aaltjereuver.nl
Lid: Tony Verjans   -   tony.verjans@gmail.com