MISDIENAARS
 
 
Er is een groep misdienaars die assisteert in de liturgie. Daarnaast is er nog een groep acolieten. Deze dient in de regel op zondagen en hoogfeesten. Ook zijn er 'Bako's', volwassenen die bij begrafenissen assisteren.
De misdienaars en acolieten ontvangen tijdig een maandrooster waarop wordt aangegeven wanneer ze worden verwacht om te dienen. Vanaf groep 5 kan een kind misdienaar of misdienette worden.Regelmatig vinden er activiteiten plaats, zoals een filmavond, karten, speurtocht, etc.