2021 - 15de zondag door het jaar © Harrie Brouwers, VoerendaalPROFEET ZONDER DIPLOMA'SWANTROUWEN OP INTERNET
In 1969 landden de eerste mensen op de maan. De beelden kennen we nog!. Vanaf die dag zijn er altijd mensen geweest die er vast van overtuigd waren, dat de hele missie één groot bedrog was, opgenomen in een filmstudio. Geregeld duiken nog de theorieën op dat er in 1947 een landing van vliegende schotels door de militaire overheden in de doofpot is gestopt. 
Dit soort wanen zijn met de komst van internet toegenomen. Veel onrust in de wereld wordt veroorzaakt door mensen die onwelgevallig nieuws afdoen als ‘fake’. Geruchten krijgen op Facebook makkelijk een anoniem duimpje omhoog en spoedig zwemt iedereen in zijn eigen gelijk. Dit heeft grote gevolgen. 
Zo hebben de  overheden er  de handen aan vol, om de mensen ervan te overtuigen dat voor de volksgezondheid vaccinatie nodig is. Op het net klinken redelijke bezwaren naast onmogelijke complottheorieën. Internet organiseert wantrouwen..., maar het wantrouwen was er natuurlijk veel eerder!

WANTROUWEN OM ONS HEEN
Iedereen heeft zich wel eens bedrogen gevoeld door een instantie. Misschien was er een bekeuring die als onrecht ervaren is. Oma vertelt nog over een pastoor die dreigend voor de deur stond. Opa over de controlerend arts van de mijn die hem weg stuurde. Een wrevelige briefwisseling met de fiscus. Verloren gegane effecten van een failliete bank. Een niet toegekende vergunning. Een nooit geleverde televisie... De verhalen circuleren op ieder verjaardagsfeestje.
Bedrijven en bestuurders hebben er veel geld voor over, om in de publieke opinie goed over te komen. Slimme adviseurs zorgen ervoor dat hun belang als waarheid overkomt. Een gewone consument kan daar niet tegen op. Maar iedereen voelt wel, dat de blije gezichten in de reclames een valse glimlach hebben. Leugens en onwaarheden omringen ons.
Wat is het dan verfrissend om het boek van de profeet Amos open te slaan! Hier gaat het precies om valse en echte profeten. Om betrouwbare en misleidende woordvoerders. Om voorlichters die het tot hun beroep hebben gemaakt om de belangen van anderen te dienen, tegenover mensen die spreken uit hun hart.

MOREEL VERVAL IN ISRAEL
Het is de achtste eeuw voor Christus. Israël is na koning Salomo verdeeld in twee koninkrijken. Op dat moment zijn de wereldmachten om Israël heen rustig. De verstandhouding tussen Jeruzalem en Samaria is goed. De welvaart groeit. De rijken in het land worden rijker. De godsdienstige overtuiging van de ouders en grootouders verbleekt. De moraal is in verval. Winst maken is het belangrijkste. 
In Jeruzalem staat de tempel. Daar wonen ook de profeten, profeten van beroep, verbonden aan het hof. Soms opgeleid aan profetenscholen. Ze beoefenen de extase en zijn bereid om tegen betaling het gevraagde advies te geven. Ook in het Noordrijk staan heiligdommen. Het belangrijkste is Bethel. ‘Beth’ is ‘huis’ en ‘El’ is ‘God’. ‘Huis van God’.  Bethel was het heiligdom van de koning van het Noorden. 

ALS EEN BELG IN WITTEM!
Amos kwam uit het zuiden. Hij is hier dus een buitenlander. Hij heeft ook geen profeten-diploma. Wel kun je horen dat hij theologisch goed op de hoogte is, maar zijn gedrevenheid is een andere. Die komt recht uit zijn hart. Vijgenteler, noemt hij zichzelf, door God van achter zijn vee weggerukt. Dat duidt op een welvarend man. In zijn woonplaats Tekoa, 15 km ten noorden van Jeruzalem, staan geen vijgen. Het ligt te hoog boven de zeespiegel. Wellicht had hij elders nog landgoederen. Het woord ‘veehoeder’ duidt op een vermogende boer. Maar wel is Amos iemand die in de schoenen stapt van de gewone man. Hij ergert zich aan het toenemend verval van de moraal. Op de markt ziet hij kooplieden met een vervalste weegschaal. Hij ziet hoe mensen het met de waarheid en de eerlijkheid niet zo nauw nemen en hij windt zich daarover op. Die boodschap gaat hij luid verkondigen in Bethel. 
Hier komen vrome mensen, die helemaal in het politieke economische bestel gesetteld zijn. Amos scheldt ze uit. ‘Koeien van Basan’, roept hij de dames toe. Ik denk dat ‘koe’ niet scheldend is bedoeld. Men zal koeien mooi en kostbaar hebben gevonden. Ook de Griekse godin Hera krijgt het compliment dat ze ogen als van een koe heeft! Juist deze rijke lieden krijgen de waarheid te horen. God is jullie gezangen moe! Jullie feesten: hij moet ervan braken.

BELANGELOZE WAARHEID
Als Jezus de leerlingen op weg stuurt, drukt hij hun op het hart niets mee te nemen! Ze moeten het woord van God zonder enig eigenbelang verkondigen. Ze mogen niemand tot last zijn. De lezingen van vandaag houden een pleidooi in voor de waarheid. Ook in de politiek. Ook in de handel. Spreek uit je hart. Verhul pijnlijke momenten niet, want als het wantrouwen eenmaal diep in de harten is uitgezaaid, dan keert het zich tegen je.

BAGAGE
Riekje was opgetogen. Ze ging met het vliegtuig naar de Canarische Eilanden. ‘Je begrijpt’, had pappa gezegd, ‘dat een vliegtuig niet te zwaar mag zijn. Alle koffers moeten tot boven de wolken worden getild. Iedereen moet zo weinig mogelijk meenemen.'
Met dat in haar hoofd begon Riekje in te pakken. Zo weinig mogelijk! De tube tandpasta kneep ze half leeg. De borstel brak ze middendoor. Eén handdoek was wel genoeg. Schoenen had ze al aan. Eigenlijk had ze niet eens een koffertje nodig. Het kon best in een plastic zak. Na lang aarzelen stopte ze er nog haar knuffel bij. Ze zette de zak bij de voordeur. 
Toen Riekje op het vliegveld kwam ontdekte ze dat ze de hele tas thuis had laten staan! 
Als je ver wil komen dan moet je weinig meenemen.