MISSTIPENDIA
PAROCHIES VOERENDAAL & KUNRADE 
2018

 
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 11
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 25
 
Jubileumdiensten (buiten de reguliere weekenddiensten) b.v. een 50-jarig huwelijk,
als men meedoet aan kerkbijdrage gratis. Anders € 105

Begrafenismis € 420
(kerkbijdrage van de laatste 4 jaren wordt in mindering gebracht)

Huwelijksmis € 420
(kerkbijdrage van de laatste 4 jaren wordt in mindering gebracht)

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium dan
wel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € - , -

Bijdrage voor begeleiding van een parochiepriester/ diaken
in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst: € 300
wanneer men niet meedoet aan de kerkbijdrage

Avondwake in de parochiekerk (buiten de regulaire dienst) 
zonder navolgende uitvaartdienst € 35
 

Gestichte jaardienst (looptijd min. 5 jaar - max. 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) :
5 jaar € 55
10 jaar € 110
20 jaar € 210
Eucharistieviering tijdens de reguliere weekenddiensten
5 jaar € 125
10 jaar € 250
20 jaar € 500

Bijdrage voor rouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst
en zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd
aan parochianen die in 
de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst
c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage 
hebben betaald (of aan de parochie van waaruit
zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar 
tenminste het gemiddelde van de
in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.
De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 110 voor 2018.
Richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.