VOERENDAAL 8/9 OKTOBER 2022
INTENTIEVERKLARING
KERKBESTUREN
 
 
UITDAGENDE TOEKOMST
 
 
WAAROM EEN FEDERATIE?
In heel Nederland zijn nog zo’n 450 priesters. Een kwart van hen komt uit het buitenland. Veruit de meesten zijn ouder dan 65 jaar. Het aantal gelovigen daalt. De inkomsten van de kerken gaan hard achteruit.
Deze nieuwe situatie schept problemen, maar ze opent ook kansen! Die moeten we gaan benutten. De wereld heeft de boodschap van het evangelie immers nodig. De stem van de liefde en de barmhartigheid mag niet verstommen!  
Die uitdaging kunnen we alleen aan als we ons anders gaan organiseren. Parochies zullen intensief moeten gaan samenwerken. Dit kan worden bereikt door ze te groeperen in federaties.
Een federatie bestaat uit zelfstandige parochies die door dezelfde kerkmeesters worden bestuurd. De kerken blijven dus, zolang het mogelijk is, bestaan. De eigendommen blijven intact. Er komt één pastoor voor de parochies samen. Deze krijgt hulp van bijvoorbeeld ‘n kapelaan, diakens, emeriti en andere medewerkenden. Diensten moeten op elkaar worden afgestemd. De aanwezige deskundigheid en bestuurskracht kan effectief en breed worden ingezet.  
 
WELKE FEDERATIE?
Het bisdom heeft onze kerkbesturen verzocht om een federatie te vormen. Deze zou moeten bestaan uit de volgende parochies: de H. Laurentius te Voerendaal, de H. Theresia te Ransdaal, de H. Remigius te Klimmen alsmede de parochies die reeds een federatie zijn onder de naam ‘de Pelgrim’, te weten de H. Jacobus te Bocholtz, de H. Remigius te Simpelveld en de H. Bernardus te Ubachsberg.
 
INTENTIEVERKLARING
De kerkbesturen hebben een intentieverklaring getekend en gestreefd wordt om per 1 juli 2023 een federatie tot stand te brengen van de parochies H. Laurentius (Voerendaal), H. Theresia (Ransdaal) en H. Remigius (Klimmen). Spoedig daarna moet deze worden uitgebreid met Ubachsberg, Simpelveld en Bocholtz. Het overleg tussen de besturen zal vanaf het begin gevoerd worden in het grote verband van de zes parochies. Er worden geen parochies opgeheven en geen kerken gesloten, maar de samenwerking moet een inspirerend parochieleven bevorderen en de aanstelling van pastores mogelijk maken.
 
WAT NU?
Het eerst dat ons te doen staat is om met de parochianen te praten over dit plan. Wat komt er op ons af? Hoe kunnen we samen een vruchtbaar werkterrein vormen voor mensen die pastoraal en liturgisch bezig zijn? Op welk terreinen kunnen we direct al samenwerken? Daartoe richten we verschillende werkgroepen in.