Geloof in de vrede
Hoop op vrede
Houd van de vrede

1hope
2courage
3love

HEROPENING KERK 19 MAART 10.30 UUR
Ineke Huisman danst tot slot op de muziek 'Thinking of You' (Tbilisi Symphony Orchestra).
'In ieder schepsel het Goddelijke te zien en de consequentie van onvoorwaardelijke liefde in het oog te zien en dat naar eigen vermogen zo goed mogelijk uit te stralen.
 

VASTENACTIE
       “Awat en Ajak doorstonden een oorlog
       en helpen elkaar te overleven”.

Ajak en haar kinderen zijn blij en dankbaar voor de hulp en steun van Awut (2)
VASTENACTIE
Vrouwen worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes
Wereldwijd worden mensen gedwongen om hun huis te verlaten door oorlog, natuurrampen of grondonteigening.  Oorlogsvluchtelingen uit Soedan -  met name vrouwen en kinderen - zoeken hun heil in het arme buurland Kenia. In de stad Mombassa ondersteunen de paters Spiritijnen  armen en ontheemden. Zij geven onderwijs in alternatieve vormen van landbouw op ecologische basis om zo in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Onze parochie wil de aanleg van de ecologische modelboerderij mee bekostigen. Daarvoor is een bedrag van 15.515 euro nodig.
Uw bijdrage is van harte welkom. U kunt uw envelop met bijdrage in de collectebus in de doopkapel stoppen of in het weekend in het collectemandje leggen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL46 RABO 0125931611 t.n.v. Missionaire Werkgroep Kerkbestuur.


INRICHTING
1
2
4
De kruiswegstaties hangen weer in de kerk. De kruisweg van Kunrade is klaar om te worden opgehangen aan de achterwand van de zuidelijke dwarsbeur (naast de zij-ingeng) De beelden worden komende week geplaatst.

 
 

UITVAARTEN

De uitvaart van dokter Rudolf Panhuysen is   HIER  nog te volgen via YouTube en de dienst voor Lygia Tijdeman Robles de Medina   HIER  

PER 1 JANUARI
Administrator is pastoor W.van Dijck (Hoensbroek) totdat de nieuwe pastoor is benoemd. Met liturgische en pastorale vragen zoals, huis/ziekenbezoek,dopen, uitvaart, misintenties en kerkhofzaken kunt terecht bij de assistent de heer John Gulpen: 06 505 44 105. email:[email protected]  Voor overige parochiezaken kunt zich tot de secretaris wenden, de heer Jo Vliex. Mailadres [email protected] Of 045-5751558.  

DIENSTEN
 ma 20 mrt.19.00u h.mis 
 za  25 mrt.17.30u h.mis met Klarinetensemble 
 zo  26 mrt.10:30u h.mis met Hoboïste                  
 
 
  HIER   ziet u alle foto's over de bouw.

               KINDERKERK :    facebook


DIENSTEN OP INTERNET
       22 jan   10:30 3de d.h. jaar
       29 jan   10:30 4de d.h. jaar
        5 feb   10:30 5de d.h. jaar
      12 feb   10:30 6de d.h. jaar
     19 feb      10:30 7de d.h. jaar
     26 feb   10:30 1ste 40dagentijd
      5 mrt 10:30  2de 40dagentijd
     12 mrt 10:30 3de 40dagentijd 
     19 mrt 10:30  h.Mis, altaarzegening
     26 mrt 10:30 5de 40dagentijd 
 klik op bovenstaande dagen, en u wordt  met de Laurentiuskerk verbonden.