foto Harrie Brouwers
Harrie Brouwers, Kapelhof 1, 6367 SX Voerendaal. (045-575 0128), begon als kapelaan in de Pancratius te Heerlen, was godsdienstleraar aan het gymnasium Rolduc, de PABO in Heerlen en het Bernardinuscollege en was redacteur van INZET, VIEREN en MIDDEN ONDER U. Hij werd nog pastor in de Andreas te Heerlen. Bij DABAR-LUYTEN verscheen van hem 'Vriend kom hoger op',  'Voor alle leeftijden' en 'Hart voor verliezers'. Sinds najaar 2001 is hij pastoor in Kunrade en in de Laurentius te Voerendaal. Bij Berne Heeswijk verschenen deel A,B en C van de prekenbundel 'Een woord te veel'.

John Gulpen was werkzaam in Kunrade sinds de oprichting van de parochie. Thans is hij parochie-assistent in de Laurentius. Hij woont op de Lambrechsstraat 30. Telefoon (045) 575 0249 en 06.505 44 105. Voor allerlei parochiezaken kunt u terecht op maandag- en vrijdagmiddag op het parochiekantoor (naast v.m. rabobank, nu Aelmans) van 14 tot 15:30 uur.

Marcel Mollink, Esdoornstraat 64 Heerlen (045 - 574.03.78) doet pastoraal jongerenwerk. Hij verzorgt de vormselvoorbereiding voor leerlingen die de basisschool hebben verlaten. Tevens biedt hij een maatschappelijke stage aan onder de titel 'De werken van Barmhartigheid'.