HUWELIJK

    
datum
  
Spreek de datum van een kerkelijk huwelijk tijdig af met de pastor. Er vinden drie groepsgesprekken plaats met de bruidsparen van het komend jaar ter voorbereiding.
   
gesprekken
 
VANWEGE VIRUS AFGELAST... 
In 2020 zijn de avonden van half acht tot tien op 1 april, 15 april en 29 april in de Pastorie van Ubachsberg, Kerkstraat 28.
 
In deze gesprekken vertellen we over het huwelijksideaal vanuit het christelijk geloof. De bruidsparen kunnen hun eigen ervaringen en gevoelens daarbij inbrengen als ze dat willen. Naast de pastor is er een echtpaar aanwezig dat mee leiding geeft: Lea en Jos Meijs uit Geleen. Het gaat over geloof, trouw, vergeving, vader en moeder worden, kiezen voor elkaar, vergeven enzovoorts. Vervolgens hebben de bruidsparen apart nog een of twee gesprekken met de pastor. Die gaan vooral over de vormgeving van de dienst. In de Laurentiusparochie is een Dameskoor ter beschikking. Het bruidspaar kan zelf naar musici zoeken. In de liturgie heeft life muziek verreweg de voorkeur boven 'ingeblikt' geluid.
 
liturgie  
Voor de huwelijkskaars zorgt het bruidspaar. Deze is verkrijgbaar in diverse winkels en bij de bloemist. Indien men een apart tekstblaadje van de liturgie wil maken, geschiedt dit in overleg met de voorganger. Het is zaak om de deelnemers aan de liturgie zoveel mogelijk te laten kijken en luisteren en zo min mogelijk te laten lezen! Bijvoorbeeld>>!

 

kosten   

Aan een kerkelijk huwelijk zijn kosten verbonden voor wie niet geregeld met de kerkbijdrage meedoen. Die kosten bedragen 420 euro. Daarbij zijn de voorbereidende gesprekken en de viering, eventueel opgeluisterd door het gelegenheidskoor, inbegrepen.

 

sacrament

   
Het huwelijk is een sacrament. In de liefde en trouw van man en vrouw ervaart de gelovige iets van het goddelijk geheim. De mens is uit Liefde geschapen en tot Liefde bestemd.De kerk ziet de bruid dan ook als de bedienares van huwelijkssacrament dat de man ontvangt. De bruidegom dient zijn bruid het sacrament toe.

 

wettelijke bepalingen

    
Voor een geldig kerkelijk huwelijk is het niet nodig dat man en vrouw katholiek zijn. Als een van de twee niet katholiek is, kan er toch voor de kerk getrouwd worden. Wel is het nodig voor een geldig huwelijk dat men niet eerder gehuwd is geweest. Dus de katholiek mag geen eerder kerkelijk huwelijk hebben gesloten en de niet-katholiek geen eerder burgerlijk huwelijk.