+
doop
 

DOOP
  
In een doopviering geven we uitdrukking aan diepe gevoelens van dankbaarheid en verantwoordelijkheid. De pasgeborene ervaren we als iets heiligs. Zijn oorsprong is Liefde. Made in heaven! We nemen hem op in onze gemeenschap van mensen met geloof, hoop en liefde.
   
voorbereiding
Er is een voorbereidingsavond die duurt van 20 tot 21.00 uur. in het Laurentiushome (tussen de oude pastorie en de voormalige Rabobank (nu Aelmans) in. Ouders kunnen onaangemeld daaraan deelnemen.
Wat houdt het katholieke geloof in en waarom zou je het kind laten dopen? Hoe verloopt de doopplechtigheid? Wat is de eigen inbreng daarbij? En alle formaliteiten, namen en data, peten enzovoorts.
De voorbereiding vindt dus in groepsverband plaats. De viering niet.
   
Hieronder ziet u een fragment uit de EO-reli-soap, zomer '06, 'met hart en ziel'.
 
VOORBEREIDINGSAVOND 2024

Deze vinden plaats in het Laurentiushome van 20.00u tot 21.00u.
Op de volgende maandagen: 1 juli, 12 aug, 9 sept, 4 nov. en 16 dec


doopdatum
 
Doorgaans wordt er op zondag, wat vroeg in de middag, gedoopt. Daarvoor kan men het beste contact opnemen met de parochieassistent.  Er wordt niet op elke zondagmiddag gedoopt, doch meestal een keer in de maand. Als u speciale wensen omtrent de datum heeft, dan doet u er goed aan zeer tijdig een afspraak te maken!

kosten
Aan de doop zijn geen kosten verbonden. Bij de uitgang staat een mandje voor wie iets wil geven!

daarna?
Tijdens de doop wordt een door de ouders, broertjes of zusjes geschilderd sterretje in de doopkapel gehangen met de naam van de dopeling.  Op de zondag van driekoningen ('Sterretjesdag') kunt u dit sterretje in een speciale gezinsmis komen afhalen in de Laurentiuskerk.  Wanneer de kinderen drie jaar zijn nodigen wij hen uit voor een speciale viering. Er vindt een speurtocht door de kerk plaats en ouders en kinderen ontvangen een eerste peuter-bijbeltje.