PAROCHIE
H. LAURENTIUS VOERENDAAL

De kerk
De kerk is gelegen aan het Kerkplein 37, 6367 EN, Voerendaal.

Kerkhof
Achter de kerk liggen het r.k. Kerkhof en de algemene begraafplaats evenals een mortuarium.


Pastorie
Diagonaal tegenover de kerktoren ligt de oude pastorie.
Administrator van de parochie is in afwachting van een nieuwe pastoor:
pastoor Bert Mom

Diensten
De assistent dhr J.Gulpen helpt u graag verder
- op maandag- en vrijdagmiddag op kantoor 14 tot 15:30 uur, Kerkplein 2a
- via de mail: j
[email protected]
- telefonisch 06 505 44 105
Of bij vrijwilligers in de kerk op dinsdag, woensdag van 14 tot 15:30 uur

Voor overige parochiezaken kunt zich tot de secretaris wenden,
de heer JoVliex mailadres [email protected] of 045-5751558
 

Sacristie
In de sacristie is een telefoon: 575 0583.

Laurentiushome en parochiekantoor
Naast de oude pastorie ligt het Laurentiushome en het parochiekantoor. Het kantoor is geopend op maandag- en vrijdagmiddag tussen 14 en 15:30 uur.
U vindt daar de parochieassistent de heer J.Gulpen.

Kerkbestuur

Postadres van het kerkbestuur is: Kerkbestuur H.Laurentius Voerendaal, Kerkplein 2a, 6367 ER, Voerendaal.
[email protected]

Koster, organist
De kostersgroep wordt geleid door de parochieassistent dhr John Gulpen 06 505 44 105. [email protected]
Organist is mevrouw Anja Hendrikx. Haar e-mailadres: [email protected]


Caritas / Diakonie
Mevrouw M.Beckers,Cortenbacherdreef 4 6367GG Voerendaal, 045-5748021 - marijckebeckers(a)kpnmail.nl   NB (a)=@,
organiseert en coordineert hulpvragen van allerlei aard.

Begraafplaatsen
Er zijn in de dorpskern Voerendaal drie begraafplaatsen. De grootste valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het ligt aan het Kerkplein. Daartegenaan en achter de kerk ligt de r.k. begraafplaats. Hier is nog enige plaats voor nieuwe graven, er is een 'urnengraf' gebouwd. Voor kwesties omtrent graven op de r.k. begraafplaats wende men zich tot de parochieassistent John Gulpen, 06 50.544.105 e-mail: [email protected]

Tenslotte ligt er een klein kerkhof in de buurt van de kerk van Kunrade. Er loopt een opheffingsprocedure. Vanaf 2010 kunnen er geen bijzettingen meer worden gedaan. Zaken betreffende dit kerkhof lopen via mevrouw L.Huveneers, Winthagen 2, 6367GX Voerendaal, 045-5751408

Meer adressen vindt u onder 'Pastores', 'Kerkbestuur' en 'Werkgroepen'