Twee negentiende eeuwse kerkramen werden onlangs van nieuw lood voorzien. Dat gebeurde ook met de vijf bovenstaande ramen in de absis. Ze zijn gemaakt in Linz, Oostenrijk Joseph Raukamp, toen in de twintiger jaren de kerk door Jan Stuyt werd uitgebreid. Stuyt tekende ook een aantal woningen, waaronder die van het Laurentiusplein. Het dorp breidde sterk uit door de opkomende mijnindustrie. Het hoofdaltaar met deze vijf ramen erboven zijn een bijzonder staaltje Jugendstil.
 

DOMINICUS DE OUDSTE
Deze onlangs geres-taureerde ramen uit het einde van de negentiende eeuw sierden het schip van de kerk voordat Stuyt de uitbreiding realiseerde. Het zijn de oudste ramen, gemaakt door de ge-broeders Sodekamp van het Geuer-atelier te Jutphaas, Utrecht. De heilige Dominicus (Dominicanen werden de 'honden van de Heer' genoemd) ontvangt van Maria de rozenkrans. Aan de Noordzijde van het priesterkoor is te zien de verschijning van het H.Hart aan Margaretha Alacoque.
HARTEN

MONSTRANSOUD

 ZILVEREN MONSTRANS
Deze rijk versierde monstrans uit de 15 eeuw is een cilinder, overhuifd door een opengewerkt zeskantig baldakijn, bekroond door een zeshoekige toren. Aan de voorzijde bevinden zich in een overhuifd nisje een ridder (St. Michael) met staf en lans, de H. Laurentius; in de kop een calvarie-groepje.

STRALEN MONSTRANS
Het oog is omringd door vergulde schelpvormige versieringen op een zilveren wolkachtige achtergrond met de symbolen van de vier evangelisten en de eucharistische symbolen. Uit de achtergrond schieten 17 vergulde stralen. Bovenop bevinden zich twee zilveren kronen. De voet is ovaal. De hoogte is 72 cm. Datering: 18e eeuw.

 

MONSTRANS

staakmadonnaolv

STAAKMADONNA

(links) Dit Mariabeeld met het kind Jezus stamt uit het begin van de 19de eeuw. Het is een 'staakmadonna', hoofden en handen zijn van hout gemaakt; het kleed is van oud kazuifel.


  

MARIA ONBEVLEKTE
ONTVANGENIS

In het linkerzijaltaar staat een beeld uit 1650 van Maria als de vrouw uit de Apocalyps, staand op een maansikkel, bedreigd door de draak. Het kind op haar arm doorsteekt het monster met de kruisstaf.


Diverse deurknoppen zijn gemaakt door Gene Eggen. Hier is Jezus de deur die opengaat naar het Leven.
 


En hieronder komt paus Leo IX de Voerendaalse Laurentiuskerk inzegenen!


   

 
De 5 ramen in de absis werden geplaatst toen de architect Stuyt de kerk van een uitbreiding voorzag in romaanse stijl en in Kundersteen.
   

 

Een reliekschrijn uit 1700 vermeldt "Cornelius", maar de afbeelding duidt eerder op Hubertus (mijter i.p.v. tiara). De inhoud van een door houtworm aangetaste schrijn is wellicht ondergebracht in deze.

 

 
  
  

  Het avondmaal hieronder, komt van de
  communie-banken van Stuyt.
  Daarvan zijn het hoofdaltaar en het
  zij-altaar gemaakt.

   
 
 
  Deze "dovenbiechtstoel" uit 1775 draagt een versiering van Louis XV
  Uit de 15de eeuw stamt de "aqua-manile" voor de handwassing.

 
  
De kruisweg is te danken
aan pater Kooymans
uit Wittem (1846).

 

 

 
  
  
 
 
 

 

  
Er hangen vier schilderijen in de oorspronkelijke rococolijst van de H.Laurentius (zie boven) en de H.Sebastianus.

 

Hier ziet u Maria die de slang vertrapt en Jozef met kind.

 

statie01
statie02
statie03
statie04
statie05
statie06
statie07
statie08
statie09
statie10
statie11
statie12
statie13
statie14

  
  

 

 

Laurentius was onder paus Sixtus als diaken belast met het toezicht op de armenkas. Keizer Valerianus laat hem gevangen nemen en beveelt hem de schatten binnen 3 dagen over te dragen. Laurentius verdeelt het vermogen van de kerk onder de armen van Rome. Met een menigte bedelaars en zieken gaat hij naar de keizer en presenteert hen als de 'schatten van de kerk.'
Laurentius wordt gegeseld en op een gloeiend rooster gelegd. Hij sterft op 10 augustus 258.
Hij is de patroon van allen die met vuur werken: bakkers, brouwers en brandweerlieden. Bovendien is hij patroon van de bibliothecarissen, advocaten en boekhouders.
Beeld op zij-altaar uit XVIIde eeuw


De Heilige Laurentius op een
van vier schilderijen (in oorspronkelijke rococo-lijst) uit 1760

 
Beeld in Laurentiushome, XVIde eeuw (?)
kruisdoopkapel

 

DOOPKAPEL

 

doopvond en kind

De doopvont is vervaardigd van Namense hardsteen. Op de hoeken bevinden zich vier monsterkoppen; op de kuipwand zijn viervoetige dieren afgebeeld. De vont dateert uit de 13de eeuw. Het deksel werd in 1960 gemaakt.Een levensgrote Christus-corpus stamt uit de 16de eeuw en is afkomstig uit de Maaslandse school. Het beeld is vervaardigd van lindehout.
In de doopkapel bevindt zich een altaarsteen. Deze kan afkomstig zijn van een altaar uit de in 1049 gewijde kerk. Op het glad gepolijste, thans verweerd bovenvlak bevinden zich vijf primitief uitgekapte kruisjes van 6 cm. Het ondervlak vertoont een uitholling om een relikwie te bewaren.