UITVAART
                              HIER  kunt u terugkijken de uitvaart van Leon Gemeni

 
FEDERATIE-IN-OPRICHTING
 
    Digitale communicatie:
Het bestuur van de federatie in oprichting wil een eigen website ontwikkelen, met een zogenaamde “gemeenschappelijke entree”, waarin de bestaande websites van de verschillende parochies ondergebracht worden en te benaderen blijven. Ook zal er een gemeenschappelijk mailadres voor het secretariaat van de federatie en vertegenwoordigers aangemaakt worden. Vrijwilligers die willen meedenken worden van harte uitgenodigd om te reageren. ([email protected])

    Communicatie op papier:
Iedere parochie maakt op dit moment zijn eigen “infoblad” op. Door in overleg te gaan met de hierbij betrokken vrijwilligers wil het bestuur en het pastorale team bekijken hoe een gemeenschappelijk infoblad gerealiseerd kan worden. Ideeën over layout, herkenbaarheid, info parochie, verschijningsmoment etc. zullen besproken worden. Afstemming met de federatie de Pelgrim (met het oog op de toekomst) is hierbij wenselijk.
 
    Huisvesting pastorale team
Pastoor Bert Mom gaat wonen in de pastorie te Simpelveld. Kapelaan John en diaken Sheril wonen inmiddels in de pastorie in Bocholz samen met kapelaan Shaiju. Laatstgenoemde blijft voorlopig nog even in de parochies werkzaam. Nadat de pastorie in Ransdaal opgeknapt is verhuist kapelaan John naar Ransdaal.

 

De Laurentiusparochie en het gemeentebestuur zetten in Voerendaal samen de schouders onder de Limburgse actie “Geef een jas, verwarm een hart”.
Op zaterdag 21 oktober kunt u tussen 11 en 16 uur warme, goede, schone jassen brengen naar het Laurentiushome, kerkplein 2A in Voerendaal.
Geen andere kleding!

De jassen , bestemd voor mensen die onder de armoedegrens leven, gaan o.a. naar Leger des Heils, Kledingbank Limburg en Vluchtelingenwerk.
Alle gemeenten in Limburg doen mee. De jassen worden geteld.
Op 30 november zal in een live tv-uitzending door  L1 de eindstand bekend worden gemaakt.
DOET U MEE AAN EEN WARME WINTERJAS VOOR IEDEREEN?

 

SPEELGOEDACTIE
Op dinsdagmiddag 24 oktober en woensdagmiddag 25 oktober kunt u tussen 13.30 en 16.00 uur in het Laurentiushome gaaf en compleet speelgoed inleveren voor de jaarlijkse speelgoedactie van de parochie.
Alvast dank!


INTUSSEN...
Met liturgische en pastorale vragen zoals, huis/ ziekenbezoek,dopen, uitvaart, misintenties en kerkhofzaken kunt terecht bij de assistent de heer John Gulpen:06 505 44 105. email:[email protected].  Voor overige zaken kunt zich tot de secretaris wenden, de heer Jo Vliex. Mailadres [email protected]. Of 045-5751558. 
 

 

               KINDERKERK :    facebook
 

 
 
PRESENTATIE PASTORAAL TEAM

Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee,
zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door,
of ga jij liever voor?
Hup kom op, sluit je aan in de rij.

Deze woorden worden gezongen tijdens heel wat Eerste Communievieringen, maar ze passen ook bij de weg die onze parochies gaan. Op zoek naar de toekomst, komen we elkaar tegen en groeien in samenwerking. Soms is het nog even wennen, zo’n groot parochieverband waar gezamenlijk bestuurd wordt. Tegelijkertijd houdt iedere parochie een eigen gezicht, gedragen door bewogen vrijwilligers en trouwe kerkgangers. Er wordt gevierd, getroost, bemoedigd, met aandacht voor oud en jong, voor mensen hier geboren of van ver gekomen.

Het Bisdom benoemde een nieuw pastoraal team voor de federaties Voerendaal-Klimmen-Ransdaal en de Pelgrim (Bocholtz-Ubachsberg-Simpelveld). Een pastoor en twee kapelaans, die dienstbaar zullen zijn aan alle parochies, onderweg naar verdere samenwerking.

Kapelaan John en kapelaan Sheril zijn midden-september begonnen. Pastoor Bert begint midden-oktober. Het pastorale team zal ondersteund worden door de vertrouwde assistenten, waarvoor hartelijk dank.

Wanneer een nieuwe bisschop benoemd is, zal de officiële pastoorsbenoeming volgen en een installatie plaatsvinden. Graag wil het pastorale team zich nu voorstellen, zodat in elk van onze parochies een presentatieviering plaatsvindt:

Zaterdag 14 okt. 17.30 uur Ubachsberg

Zaterdag 14 okt. 19.00 uur Bocholtz

Zondag 15 okt. 09.30 uur Ransdaal

Zaterdag 21 okt. 17.30 uur Voerendaal

Zondag 22 okt. 09.30 uur Klimmen

Zondag 22 okt. 11.00 uur Simpelveld

Wij zien ernaar uit om u te leren kennen … samen op weg naar de toekomst, in het spoor van Jezus. Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee!

Adiëe, tot ziens,
Kapelaan John, kapelaan Sheril en pastoor Bert.


DIENSTEN
ma 24 sept.19.00u H.Mis vooraf Rozenkrans
za  30 sept.17.30u H.Mis KAPEL WINTHAGEN
zo   1 okt.  10.30u  H.Mis 

 
 
DIENSTEN OP INTERNET
      6 aug  10:30 18de door het jaar
     13 aug  10:30 19de door het jaar
     20 aug  10:00  20ste door het jaar
     27 aug  NIET (oogstdankfeest) 
       3 sep  10:30  21ste door het jaar 
      10 sep   10:30 22ste door het jaar 
      17 sep  10:30  23ste door het jaar 
      24 sep 10:30 24ste door het jaar 
       1 okt 10:30  25ste door het jaar 
       8 okt   10:30  26ste door het jaar 
     15 okt 10:30 27ste door het jaar
     22 okt  10:30 28ste door het jaar
Klik op bovenstaande dagen, en u wordt  met de Laurentiuskerk verbonden.


 
 
OOGSTDANKFEEST
1 kopie
10 kopie
11 kopie
12 kopie
13 kopie
15 kopie
16 kopie
17 kopie
18 kopie
19 kopie
2 kopie
22 kopie
23 kopie
3 kopie
4 kopie
5 kopie
7 kopie
8 kopie
9 kopie
w1
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
01/38 
start stop bwd fwd