UITVAART

 

De meeste bewoners van Voerendaal stellen prijs op een kerkelijke uitvaartdienst. Tijdens het regelen van een uitvaart dient daarom met de parochieassistent (0650544105) contact gelegd te worden. Dit kunt u zelf doen, u kunt het ook door de uitvaartleider laten doen. In overleg wordt een tijdstip vastgesteld. Meestal is dit de vijfde dag na het overlijden. Naast de pastoor zijn er andere voorgangers beschikbaar. Er vindt geen uitvaartdienst plaats op dinsdagen.


opluistering

Er is een speciaal koor en een organist beschikbaar. De kerk geeft aan levende muziek uiteraard de voorkeur boven ingeblikte geluid. Een eucharistie is immers een activiteit van gelovigen. In sommige omstandigheden, als daarvoor een goede reden is, wordt wel eens een nummer van een cd gedraaid. Tijdens de avondwake is er geen koor aanwezig. Het gebruik van cd's is daar gebruikelijk.


kosten

De kosten van een uitvaartdienst bedragen 420 euro. Daarvan wordt afgetrokken het bedrag dat men de vier afgelopen jaren samen aan kerkbijdragen heeft geofferd. Laat echter geld nimmer een reden zijn om af te zien van een kerkelijke uitvaart! Als er moeilijkheden zijn op dit gebied, praat erover! We vinden een oplossing.
Voor een volledig overzicht van alle kosten zie 
 HIER   .


avondwake

Het is gebruikelijk aan de uitvaart een avondwake te laten voorafgaan. Daarvoor bestaan werkgroepen. De parochieassistent waarschuwt de vrijwilligers die daarop contact met de familie zoeken. Samen met de familie wordt de wake voorbereid. 

begraafplaatsen

Er zijn in de dorpskern Voerendaal drie begraafplaatsen. De grootste valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het ligt aan het Kerkplein.

Daartegenaan en achter de kerk ligt de r.k. begraafplaats. Daar zijn nog ongeveer 20 plaatsen beschikbaar.
Bovendien is er een urnengraf! Samen met de gemeente is er ook een strooiveld gerealiseerd.
Voor kwesties omtrent graven op de r.k. begraafplaats wende men zich tot
de heer René Gulikers, Veldje 2C, 6367 EA Voerendaal,  06-53382872 

 

 

REGLEMENT, REGELS EN TARIEF

  Hier kunt u het reglement van de begraafplaats van de Laurentiusparochie 2014 downloaden.
 

  Hier kunt u de gedragsregels van de begraafplaats Laurentius 2014 downloaden.
 

  Hier kunt u de tarieven van de begraafplaats Laurentius 2022 downloaden.

 

Tenslotte ligt er een klein kerkhof in de buurt van de kerk van Kunrade. Er loopt een opheffingsprocedure. Vanaf 2010 kunnen er geen bijzettingen meer worden gedaan. Zaken betreffende dit kerkhof lopen via mevrouw L.Huveneers, Winthagen 2, 6367GX Voerendaal, 045-5751408

 


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /home/parochie/domains/parochie-voerendaal.nl/public_html/images/2017/muur

Muurschildering van Martin Plag (Fish) onthuld met Pasen (2017)