Word vriend van de Laurentius
Samen zorgen we voor het behoud van de Laurentius in ons midden

 
We roepen alle inwoners van Voerendaal en Kunrade op zich
mede verantwoordelijk te voelen voor de Laurentius.
Een beeldbepalend monument in ons midden met de bijna 1000 jaar oude toren.
 
Eeuwenlang hebben onze voorouders het onderhoud en de restauratie van dit prachtige pand
voor hun rekening genomen en aan ons doorgegeven.
We hopen dat u, uw kinderen en uw kleinkinderen het ook nu
willen behouden, koesteren en doorgeven. 
Een uitdaging!
Want kijken we niet allemaal wel eens op het uurwerk om te zien hoe laat het is.
Hebben we de klokken horen luiden bij gelegenheden vol emoties
zoals een huwelijk, begrafenis, vieringen en feestdagen.
 
De instandhouding van het gebouw wordt al jaren betaald door verschillende partijen.
De Rijksoverheid, gemeente Voerendaal en de Provincie Limburg hebben in het verleden
de kosten voor een gedeelte gesubsidieerd. Maar die bijdrage wordt steeds minder.
De parochianen betalen al veel met hun kerkbijdrage, waar we heel dankbaar voor zijn. 
 
Maar er zijn - buiten deze parochianen -  ook mensen in Voerendaal
die waarde hechten aan het monument en bereid zijn daar een bijdrage aan te geven.
Daarom is deze oproep er voor iedereen. 
 
De Sint-Laurentiuskerk in Voerendaal is een rooms-katholieke kerk
die oorspronkelijk uit de 11e eeuw stamt. De kerk werd in 1049 door Paus Leo IX
geconsacreerd en is de enige door een paus ingewijde kerk van Nederland. 
 
Restauratie is voortdurend nodig. Niet alleen voor het gebouw zelf,
maar vooral voor het gebruik ervan.
Tijden veranderen, nieuwe wensen dienen zich aan.
Maar het feit dat een kerkgebouw het middelpunt van een kern is, is onveranderd.
Het is en blijft een gebouw van ons allemaal. 
 
Samen met geïnteresseerde parochianen, Bisdom Roermond, gemeente Voerendaal,
Monumentenzorg en Provincie Limburg maakten we plannen voor de toekomst 
die u op onze website en Facebook pagina kunt bekijken. 
 
Word vriend
Om letterlijk een steentje bij te dragen aan dit bijzondere monument vragen we
u ‘vriend’ te worden van de Laurentius. Deze bijdragen worden alleen gebruikt 
voor de restauratie en verduurzaming van het pand.
 
Als ‘vriend van’ laat u zien dat u het behoud van het gebouw van de Laurentius
een warm hart toedraagt. Er zijn verschillende opties en we zijn blij
met elke keuze die u maakt. Samen zorgen we dat de klokken kunnen blijven luiden!
 
Haan: € 25 per jaar
Vrienden nieuwsbrief per email. 
 
Klok: € 50 per jaar
Welkomstgeschenk: waardebon ter waarde van € 10,- te besteden bij de ondernemers rond het centrum van Furenthela (op deze pagina en onze Facebookpagina komen te staan welke ondernemers meedoen).
Vrienden nieuwsbrief per email. 
 
Toren: € 100 per jaar
Welkomstgeschenk: waardebon ter waarde van € 15,- te besteden bij de ondernemers rond het centrum van Furenthela (op deze pagina en onze Facebookpagina komen te staan welke ondernemers meedoen).
Vrienden nieuwsbrief per email. 
 
Vul het onderstaande formulier in of stuur een email naar 
[email protected]. Vervolgens ontvangt u van ons een welkomstbrief met verdere informatie omtrent betaling. De gedrukte inschrijfformulieren liggen eveneens in de kerk.
 
Het vrienden pakket van uw keuze is geldig voor 1 jaar en wordt automatisch verlengd 
(u krijgt vooraf een email). U kunt de steun uiteraard stopzetten wanneer u dat 
wenst door een mail te sturen naar [email protected]

rekeningnummer
Vrienden van de Laurentius:
NL85RABO 0354 7789 35
t.n.v. RK Kerkbestuur Laurentius
o.v.v. bijdrage Vriend van de Laurentius.

 
 
 
Overige giften, donaties of periodieke schenkingen zijn uiteraard ook mogelijk en welkom. We gaan er graag met u over in gesprek.
 
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/vriendvandelaurentius
 

vrienden van de Laurentius

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Door dit formulier in te vullen geeft u toestemming dat uw gegevens bewaard en gebruikt worden voor de nieuwsbrief en uitnodigingen van ‘Vriend van de Laurentius’.