OPEN KERKOngeveer 14 dames en heren fungeren als gastvrouwen en gastheren in de Laurentiuskerk.
Ze houden de kerk open op dinsdag en woensdagmiddag van 14 tot 15.30 uur.
  • Ze kunnen misintenties aannemen.
  • Ze kunnen uw vragen aan de parochie beantwoorden of doorgeven.
  • Ze helpen bij acties al de inzameling van speelgoed in het najaar.
  • Ze houden de kerk ter bezichtiging open.
  • Ze geven het kerkmonument een menselijk gezicht:
  • iedereen die een praatje wil maken, of een kopje koffie wil drinken is welkom.
We hopen deze functie in de toekomst nog wat uit te breiden
zodat er elke middag in de week iemand aanwezig is,
ook voor degenen die het kerkhof of het Maria-altaar bezocht hebben.
Dus u bent zeer welkom als u af en toe eens een middag mee wilt doen!
Verdere informatie krijgt u op dinsdag- en woensdagmiddag in de kerk.