Lezing en voorbede liggen voor de dienst in de sacristie ter inzage!


BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.

HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Jack.