30 NOVEMBER
 

LEZING UIT DE PROFEET JESAJA (11:1...) 
Een twijg ontspruit aan de stronk van Isai.
De geest van de Eeuwige rust op hem, 
een geest van wijsheid en inzicht, 
een geest van beleid en sterkte, 
een geest van kennis en ontzag voor God.
Niet naar uiterlijke schijn spreekt hij recht 
en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten;
hij geeft de geringen hun recht 
en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. 
Hij straft de onderdrukkers met de roede van zijn mond;
de bozen doodt hij met de adem van zijn lippen.
Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lenden, 
en trouw als een gordel om zijn heupen.
De wolf en het lam wonen samen, 
de panter vlijt zich neer naast het bokje, 
het kalf en de leeuw weiden samen: een kleine jongen kan ze hoeden.
De koe en de berin sluiten vriendschap, hun jongen liggen bijeen. 
De leeuw eet gehakt als het rund, de zuigeling speelt bij het hol van de adder, 
het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang.
Niemand doet nog kwaad; want de kennis van God vervult het hele land, 
zoals het water heel de bodem van de zee bedekt.
 
VOORBEDE
Laten wij bidden voor vluchtelingen
en voor mensen die niet meer konden vluchten...
voor landen in oorlog.
Dat er goede herders mogen zijn, met gezag
en met aandacht voor de mens...  Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor bevolkingsgroepen,
die vijandig tegenover elkaar staan
- waar ook ter wereld.
Dat Gods zachte stem van vrede 
wonderen verricht...  Laat ons bidden, ...
 
Laten we bidden voor families die verscheurd zijn
door ruzies en onenigheid...,
voor mensen die naar elkaar verlangen 
maar geen mogelijkheid vinden om bijeen te komen;
om de geest van God...  Laat ons bidden, ...
 
Goede God, neem ons mee naar het licht,
laat ons steeds dichter komen bij het mysterie 
van uw menswording in de duisternis van deze wereld.
Raak ons hart met het wonderverhaal 
van de panter en de geit, van de leeuw en het rund;
dat vragen wij u door Christus onze Heer, Amen.


De volgende lectoren-instuif is op 14 okt.
maandagavond 19.30
 
in de Laurentiuskerk

 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.