6 OKTOBER
 

LEZING UIT DE PROFEET HABAKUK  
Hoe lang moet ik nog roepen, God, 
terwijl U maar niet luistert? 
Hoe lang moet ik nog: ‘Geweld!’ roepen, 
terwijl U maar geen uitkomst brengt?
Waarom laat U mij onrecht lijden 
en ziet U de ellende maar aan?
Waarom sta ik tegenover geweld en verdrukking 
en waarom moet ik lijden onder ruzie en tweedracht?
De wet wordt ontzenuwd; 
van rechtspraak is geen sprake meer.
Schurken brengen de rechtvaardige in het nauw, 
omdat de rechtspraak wordt vervalst.
En God gaf mij dit antwoord: 
Schrijf het volgende visioen op, 
zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen.
Want dit visioen, al wacht het de vastgestelde tijd nog af, 
hijgt niettemin naar zijn vervulling: 
het vertelt geen leugen. 
Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op, 
want komen doet het beslist!
 
 
VOORBEDE
Laten wij bidden voor onze wereld 
en voor de mensen die haar bewonen;
dat wij blijven dromen over een wereld die goed is;
dat wij van harte verlangen naar Gods gerechtigheid... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor mensen die ‘Jezus van het kruis bidden’,
die eenzaam zijn en gekweld worden door depressies...,
voor mensen die lijden met het lot van hun kind...,
dat zij troost mogen vinden en sterkte... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden dat ons geloof mag groeien, 
dat de hoop ons mag leiden,
dat de liefde zin en vreugde mag geven aan ons bestaan.... 
Laat ons bidden...
 
Goede God, U nodigt ons uit om te leven in dienst van anderen. 
Schenk ons dan het nodige uithoudingsvermogen 
en de noodzakelijke inspiratie, 
dat we vindingrijk en blijmoedig doen 
wat de liefde ons opdraagt, 
nu en tot in eeuwigheid. 


De volgende lectoren-instuif is op 14 okt.
maandagavond 19.30
 
in de Laurentiuskerk

 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.