22 mei


UIT HET VISIOEN VAN JOHANNES 
 
Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.
Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man.
Ik zag de heilige stad, Jeruzalem, 
terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde,
stralend van heerlijkheid: 
zij schitterde als het kostbaarste gesteente, 
als kristalklare jaspis.
De stad was omringd 
door een grote hoge muur met twaalf poorten 
en aan de poorten stonden twaalf engelen; 
namen waren daarop gegrift, 
de namen van de twaalf stammen van Israël.
Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden, 
drie op het zuiden en drie op het westen.
En de stadsmuur had twaalf grondstenen 
en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.
Maar een tempel, die zag ik er niet..., 
want God, de Heer, de Albeheerser, 
is haar tempel, evenals het Lam.
En de stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, 
want de luister van God verlicht haar en haar lamp is het Lam.
 
VOORBEDE
 
Goede God, U hebt geen tempel nodig 
om te wonen onder ons.
Wees dan aanwezig in onze liefde en zorg voor elkaar.... 
Laat ons bidden...
 
Goede God, U gaat schuil in ieder mens,
ook in deugnieten en vechtersbazen, in zwervers en vreemdelingen.
Open onze ogen en ons hart voor dat geheim...
Laat ons bidden...
 
Goede God, wees onze reisgezel, onderweg naar de toekomst.
Wees aanwezig in onze diepste gevoelens,
in mededogen en barmhartigheid... Laat ons bidden...
 
God, Schepper en Vader,
U bestaat niet in onze tijd en ruimte
zonder onze mond om woorden van vergeving te spreken,
zonder onze handen om te strelen en te zegenen,
zonder ons hart om oprecht mee te leven.
Wees God met ons, door Christus onze Heer. Amen
 

  


 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.