WEEKEND 20 SEPTEMBER

 
LEZING UIT DE PROFEET JESAJA
Zoek God de Heer, nu Hij te vinden is. 
Roep Hem aan, nu Hij nabij is.
 
Wie slecht leeft, moet andere wegen gaan bewandelen.
Laat boosdoeners hun gedachten verlaten en terugkeren naar God.
Hij zal zich over hen ontfermen.
Immers, onze God is er een die rijkelijk vergeeft. 
 
Zo spreekt God:
‘Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, 
en uw wegen niet mijn wegen.
 
Zoals de hemel hoger is dan de aarde, 
zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, 
en mijn gedachten uw gedachten.’
 
 
VOORBEDE
 
Laten wij bidden voor mensen die buiten het arbeidsproces staan
die zich door ziekte of werkeloosheid buitengesloten voelen,
Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor mensen,
die niet in staat zijn om hun brood in vrede te genieten,
die leven in een sfeer van haat en oorlogsdreiging....
Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor volkeren die worden beheerst 
door haat en angst, 
en die gebukt gaan onder burgeroorlog en de wraak van voorbije eeuwen.... 
Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor christenen, moslems en joden,
dat zij elkaar ontmoeten en samen toekomst scheppen voor deze wereld...
Laat ons bidden....
 
Bidden we ook om goede verhoudingen in onze gezinnen,
om begrip en solidariteit tussen broers en zussen...
Laat ons bidden...
 
Goede God, wij bidden u,
dat wij alle goede gaven van dit leven in vrede kunnen genieten.
Maak van ons: kinderen van vrede, vredestichters,
getuigen van uw koninkrijk, nu en tot in eeuwigheid.
 
 
 


 


 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.