PREVENTIEBELEID
Als parochie H.Laurentius Voerendaal volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/"


FUSIE
Per bisschoppelijk decreeet zijn vanaf 1 januari 2018
de parochies van de H.Laurentius te Voerendaal
en van O.L.V.van Altijddurende Bijstand te Kunrade
gefuseerd tot de nieuwe parochie H.Laurentius.
Onderstaande pastoor en Kerkmeesters werden benoemd. 
 

PLANNEN
De parochiefusie en de toekomst hebben ons aangezet tot het maken van toekomstplannen. Bekijk ze hier!
 

 

BESTUURSLEDEN

 
  rond 1 juli wordt een pastoorsbenoeming verwacht voor het 
parochie-cluster Voerendaal / Klimmen / Randsdaal
tot dan is adminstrator: pastoor W. van Dijck (St Jan Hoensbroek)
 

de heer H. Dabekaussen (penningmeester)
Heggewikke 11, 
6367 DL  Voerendaal
harry.dabekaussen(a)gmail.com         NB (a)=@
06 136 22 159 
 

de heer R.Possen (gebouwen)
Heerlerweg, 36 6367AE Voerendaal
045-5752801 ronpossen(a)home.nl   NB (a)=@
 
de heer J.Vliex  (secretaris)
Desteijnstraat 6, 6367DA, Voerendaal
045-5751558     [email protected]
 
de heer B. Meijer
Cortenbacherdreef 11   6367GG Voerendaal
045-5752238    [email protected]
 
mevrouw M.Beckers (bestuursadviseur met mandaat)
Cortenbacherdreef 4, 6367 GG Voerendaal
0622900550 marijckebeckers(a)kpnmail.nl     NB (a)=@