PREVENTIEBELEID
Als parochie H.Laurentius Voerendaal volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/"

PLANNEN

De parochiefusie en de toekomst hebben ons aangezet tot het maken van toekomstplannen. Bekijk ze hier!
 

MEDEDELING
 De stuurgroep Federatie in Oprichting heeft haar voorbereidingswerk afgerond. Per 1 juli jl. is een federatiebestuur gevormd en voorgedragen aan het Bisdom. De kerkbestuursleden van de drie parochiers zijn vanaf deze datum niet meer in functie. Een groot woord van dank gaat uit naar de oud-kerkbestuursleden van de parochies voor hun jarenlange inzet, betrokkenheid en betrouwbare wijze van uitvoering van werkzaamheden. Op een later tijdstip zal van hen op een passende wijze afscheid genomen worden. Gelukkig blijven de oud-kerkmeesters beschikbaar in een andere rol, kan er van hun kennis en kunde gebruik gemaakt worden en blijven zij betrokken bij de uitvoering van taken en activiteiten.
 
Het federatiebestuur zal de bestuurlijke taken overnemen. Uitgangspunt was en is dat de verschillende parochies vertegenwoordigd zijn in het nieuwe bestuur.
5 kandidaat-bestuursleden hebben zich bereid verklaard om zitting te nemen in dit bestuur. Uit de parochie van de H. Laurentius te Voerendaal: dhr. Jo Vliex en dhr. Bert Meijer; uit de parochie H. Theresia van het kind Jesus te Ransdaal: dhr. Harrie Leunissen, en Hub Dautzenberg uit de parochie H. Remigius te Klimmen:  dhr. Raymond Blezer en dhr. Coen Faessen. Na intern overleg hebben zij de taken als volgt verdeeld: vice voorzitter dhr. Coen Faessen en secretaris dhr. Jo Vliex. Wij zijn overigens nog steeds op zoek naar een tweede vertegenwoordiger uit de parochie van Ransdaal en een bestuurslid die de functie als penningmeester wil invullen. De kandidaat-bestuursleden van het federatiebestuur moeten formeel nog door het Bisdom benoemd worden.

De kandidaat-bestuursleden zijn te bereiken onder de volgende telefoonnummers

Pastoor Bert Mom administrator  
Coen Faessen vice voorzitter 06-22370766
Jo Vliex secretaris 045-5751558
Bert Meijer lid 06-28827086
Raymond Blezer lid 06-29001568
Harrie Leunissen lid 06-41897149
Hub Dautzenberg lid