(pagina 17)

 
Verhaal voor de kinderen
(vertel het zo, dat ze niet direct doorhebben dat het een bijbelverhaal is!)
 
Vorig jaar stond een interessant bericht in de krant.
Een boer in Drente had twee zoons.
De oudste heette Eric. De jongste Paul.
Er was veel werk op de boerderij. De boer stond om half zes al op,
dan moesten 60 koeien gemolken worden,
de varkens en kippen moesten eten krijgen...
Gelukkig hielp Eric goed mee.
Maar Paul was een beetje lui. Hij was laat naar bed gegaan
en had ‘s avonds in een cafeetje lang limonade zitten drinken.
Als de wekker afging draaide hij zich nog eens lekker om.
Je begrijpt dat was elke dag ruzie in huis!
Op zekere dag brachten de vrienden van Paul hem op een idee:
vraag eens aan je vader of hij je niet nu al de erfenis kan geven?
 
(uitleg geven: wat is een erfenis!!)

Dus ging Paul naar zijn vader. ‘Pappa, als je mu nu al vast de erfenis geeft,
dan hoef ik later niks meer, en dan kan ik zelf een winkeltje beginnen ergens.’
Eerst was vader woedend, maar later dacht hij:
laat hem maar eens proberen. Misschien leert hij wel om zijn zaakjes op orde te krijgen.
En zo vertrok Paul met een volle rugzak en een half miljoen gulden 
een week later de wijde wereld in.
Paul ging eerst naar Zuid-Amerika, leefde in een duur hotel aan het strand,
vierde elke nacht feest en vloog daarna naar Australië en Nieuw Zeeland.
Hij amuseerde zich kostelijk en wilde naar India.
En toen stond ineens de directeur van het hotel voor zijn deur.
Hij wilde de rekening betaald krijgen.
Paul belde de bank en ontdekte dat al zijn geld op was. Een half miljoen!
Hij probeerde werk te vinden.
Maar niemand had iemand nodig. 
Hij bood aan in een hotel om gratis in de keuken te werken.
Hij dacht: dan kan ik tenminste de borden aflikken!
Zo’n honger had hij. Tenslotte dacht hij: ik schrijf een brief naar huis.
De hoteldirecteur gaf hem een postzegel en Paul schreef:
 
Waarde Pa
(‘lieve pappa’ durfde hij niet te schrijven!)
ik verdien het niet dat ik uw zoon ben.
Maar kan ik misschien knecht worden op de boerderij van jou en Eric?
Al het geld is op en ik heb niks meer!
 
En dan de handtekening: Paul
 
In Drente had vader al maandenlang elke ochtend buiten aan de deur gestaan
om uit te kijken naar zijn zoon of misschien een brief of een kaartje.
Maar hij had geen enkel bericht gekregen.
Zou hij nog leven? Zou hij het druk hebben met een neiuwe winkel?
Zou hij ziek zijn.
Op die ochtend zag hij de postbode aankomen.
Hij zag hem lachen en zwaaien. Zou hij een kaart van Paul bij zich hebben.
Even later stond vader met de brief van Paul in zijn hand.
Hij scheurde hem zenuwachtig open.
En las:
 
Waarde Pa
ik verdien het niet dat ik uw zoon ben.
Maar kan ik misschien knecht worden op de boerderij van jou en Eric?
Al het geld is op en ik heb niks meer!
 
Vader liep met grote passen naar zijn bureau.
Hij overlegde even met moeder.
Pakte en pen
en begon te schrijven:
 
...................................................


 
Hier krijgt de communicant de rol van vader of moeder.
Hij schrijft een brief terug.
 
Mag Paul komen?
Moet hij iets beloven?
Hoe komt hij thuis?
Wat vindt Erik ervan?
Deze vragen zijn hulpmiddelen.
Laat het kind eerst zelf erover denken!
 
 
 
Vertel tenslotte dat het verhaal niet in de krant stond, maar in de bijbel
en lees het verhaal zoals Jezus het gemaakt had!
God is als een vader.
Hij is er voor AL zijn kinderen,
waar ze ook wonen, hoe ze ook praten, wat ze ook hebben gedaan!