pagina 3KERSTMIS
Het kind hoort nog eens het evangelieverhaal van Kerstmis.
Het is een verhaal vol magie.
De nacht is betoverd met licht en gezang.
In een veilige kring van ouders en schapen ligt een vurig gewenst kind.

 
De geboorte van een mens is een wonder,
het laat je niet koud. Het doet iets met je.
Het roept verwondering 
op en dankbaarheid
en de eeuwenoude vraag: 
waarom bestaan we?
Het kerstverhaal verbindt die vraag met het woord ‘God’.
Het woord ‘God’ doemt op, wanneer het leven als een geschenk wordt ervaren.

GEBOORTE EN DOOP
Daarom gaat het er bij deze les ook om
dat het bijbelverhaal verbonden wordt met het eigen levensverhaal van het kind.
 
Ook de geboorte van de communicant werd als een wonder beleefd,
en als een geschenk aanvaard!

 
En dat precies hebben we gevierd in de Doop.
De doop is een 'sacrament'. een 'feestje in de kerk',
net als de communie.
(En net als het huwelijk!)