MISSTIPENDIA
PAROCHIE HEILIGE LAURENTIUS VOERENDAAL 2023

 
We hebben de vergoedingen voor diensten aangepast.
Elk jaar geeft het bisdom richtlijnen om te voorkomen dat parochies met elkaar gaan concurreren.
We blijven daar altijd wat onder, mede omdat er ook altijd veel intenties worden opgegeven,
maar willen toch het contact met andere kerken houden.
.

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 12
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 25
 
Jubileumdiensten (buiten de reguliere weekenddiensten) b.v. een 50-jarig huwelijk,
als men meedoet aan kerkbijdrage gratis. Anders € 125.

Begrafenismis € 440
(kerkbijdrage van de laatste 4 jaren wordt in mindering gebracht)

Huwelijksmis € 440
(kerkbijdrage van de laatste 4 jaren wordt in mindering gebracht)

Begeleiding naar crematorium,
dan wel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst €  75.

Dienst in het in het crematorium 
zonder een voorafgaande kerkdienst: € 300
 
Avondwake in de parochiekerk als een volwaardig kerkelijke afscheiddienst  € 50,
Indien hieraan vooraf een persoonlijk gesprek verbonden is en een aparte overweging: € 300

Avondwake in de parochiekerk voorafgaand aan een kerkelijke viering: € 25

Bij de vaststelling van het stipendium voor een uitvaart wordt altijd gekeken naar de kerkbijdrage van de afgelopen jaren.
Ook bijdrage die in een andere parochie zijn gedaan tellen hierbij mee.
In elk geval willen we niet dat de kosten ooit een kerkelijke uitvaart in de weg zouden staan.
Pleeg daarover overleg met ons als het nodig is!Gestichte jaardienst (looptijd min. 5 jaar - max. 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) :
5 jaar € 60
10 jaar € 120
20 jaar € 240
Eucharistieviering tijdens de reguliere weekenddiensten
5 jaar € 125
10 jaar € 250
20 jaar € 500