intentieverklaring

 

Preambule:

Om de pastorale zorg en alle andere zorg die de parochianen nu en in de toekomst mogen verwachten, is een samenwerking tussen de parochies van de H. Laurentius te Voerendaal, de H. Theresia van het Kind Jezus te Ransdaal, de H. Remigius te Klimmen en de huidige Federatie de Pelgrim (H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz, Sint Remigius te Simpelveld en Sint Bernardus te Ubachsberg) gewenst.

De kerkbesturen spreken de bereidheid uit om samen "op weg te gaan".

De kerkbesturen van de parochies in de te vormen federatie verklaren zowel voor zich als ten overstaan en ten opzichte van elkaar om:

  • zich sterk te maken om te komen tot een samenwerking van de parochies conform de intenties en bedoelingen van het Bisdom Roermond zoals beschreven in de nota "Op weg naar vitale parochiegemeenschappen" en zoals nader geconcretiseerd in de “Blauwdruk 2020”;

  • teneinde te komen tot één federatievorming, van de federatie in wording van de parochies van de H. Laurentius te Voerendaal, de H. Theresia van het Kind Jezus te Ransdaal en de H. Remigius te Klimmen, met de Federatie de Pelgrim;

Getekend op……

Kerkbestuur Heilige Laurentius te Voerendaal/Kunrade

De voorzitter: pastoor H. Brouwers de secretaris: J. Vliex

Kerkbestuur H. Remigius te Klimmen

De Administrator: pastoor R. Pisters de secretaris: J. Lipsch

Kerkbestuur H. Theresia van het Kind Jezus te Ransdaal

De voorzitter: pastoor F. Crutzen de secretaris: pastoor F. Crutzen

Kerkbestuur Parochiefederatie de Pelgrim (Simpelveld, Ubachsberg en Bocholtz)

De voorzitter: pastoor R. Pisters de secretaris: B. Penders