TARIEVEN


Overzicht tarieven misstipendia 2024 per 01-02-2024

Parochiefederatie “De Weg”
Geldend voor: parochie H. Laurentius Voerendaal,
parochie H. Remigius Klimmen,
en parochie H. Theresia van het kind Jezus Ransdaal.
 

Algemeen  
Leesmis* door de week: € 12,50
H. Mis op zaterdag/zondag:  € 25,-
   
Jubileum  
Jubileumdienst buiten de reguliere week-weekenddiensten: 
€ 250,-
(regeling van toepassing)  
   
Huwelijk  
Huwelijksdienst in de kerk:
€ 475,-
(regeling van toepassing)
 
   
Uitvaart
 
Uitvaartdienst in de kerk:   
€ 475,-
(incl.koor, regeling van toepassing)
 
   
Begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats:
€ 75,-
(na voorafgaande kerkdienst)  
   
Avondwake 
€ 25,-
(vooraf aan uitvaardienst in de kerk)    
   
Avondwake als afscheidsdienst   € 300,-
(geen uitvaartdienst in de kerk)  
   
Zeswekendienst    € 25,-
Dienst met gedachteniskruisje*
€ 60,-
Gedachteniskruisje*:  
€ 35,-
   
   
Stichtingen  
Dienst door de week (leesmis*)  
       5 jaar   € 62,50 
      10 jaar
€ 125,-
      20 jaar 
€ 250,-
Eucharistieviering tijdens reguliere weekenddienst  
      5 jaar  
€ 125,-
     10 jaar 
€ 250,-
     20 jaar  
€ 500,-
   
 * indien van toepassing  
   
   
Kerkbijdrage  
Richtbedrag minimale kerkbijdrage in 2024: € 110.- 
Kortingsregeling
Aan parochianen wordt een korting verleend op de tarieven van de daarvoor aangemerkte diensten, indien zij in de voorafgaande vier jaren een kerkbijdrage hebben betaald of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie.
De betaalde kerkbijdrage van de laatste vier voorafgaande jaren wordt in mindering gebracht op het vastgestelde tarief.