Dameskoor Voerendaal


                           januari 2024
 

BESTUUR

Voorzitter: Evelien Pieters 
Secretaresse: Hetty Leunissen, [email protected] (
06-41582715)
Penningmeester: Carla Vaassen

 

GESCHIEDENIS

Dameskoor Voerendaal is opgericht op 6 januari 1969 door kapelaan Crutzen, als kerkelijk zangkoor. Begonnen in de huiskamer van de Fam Klinkenberg, via de oude meisjesschool, de Davidbron, de Dammerich en Borenburg kwamen we in het Laurentiushome terecht waar wij iedere week  op woensdagavond repeteren onder leiding van Anja Hendrickx. Sinds 18 jaar begeleidt  zij ons als dirigente/ organiste .
Vóór Anja Hendrickx was Frans Voncken jarenlang dirigent bij  ons koor.

 

IN DE KERK

Als koor hebben wij de afgelopen 40 jaar vooral veel begrafenissen en huwelijksmissen en andere jubilea verzorgd.  De laatste jaren verzorgen we  iedere 3 weken een H. mis in het weekend. Verder  zingen we ook op andere bijzondere dagen zoals:  Driekoningen, aswoensdag, goede vrijdag, Hemelvaart, Pinksteren en  Kerstmis. Het repertoire is dan ook zeer divers.


ELDERS

Andere uitvoeringen in onze gemeente: ’t Brook (Pasen), Zonnebloem (Kerstmis), Senso (zangavond), Zij actief (Kerstviering). In totaal verzorgen wij 50 uitvoeringen per jaar en repeteren wij ook 50 keer.

GEZELLIGHEID

Buiten het repeteren om brengen wij  met elkaar menig gezellig uurtje door. Dit o.a. op onze jaarlijkse gezellige avond  alsook het jaarlijks terugkerende uitstapje van 2 dagen.
Mocht u zich geroepen voelen om met zang en gezelligheid ons koor te komen versterken, breng dan op woensdagavond om 20.00 uur eens een bezoek aan onze repetitie.