pagina 17WIE GOED DOET...

Het verhaal van ‘De kleine Zacheüs’ spreekt voor zichzelf.
De oplichter verandert van levenshouding omdat hij respect ervaart van Jezus.
Zijn leven lang was hij uitgescholden.
Als kleine jongen al. Hij was kleiner dan zijn klasgenootjes,
misschien had hij een bochel...
 
Ken je kinderen die gepest worden?
Ben je zelf wel eens gepest?
Waarom is dat zo verkeerd?

Zo groeide hij op met weinig liefde voor de kinderen in zijn straat.
En toen de Romeinen mensen zochten om voor hen belastingen te innen,
toen deed hij dat maar al te graag.
Hij werd daarom nog meer gekleineerd en genegeerd.
 
De Romeinen waren zo slim om niet zelf de belasting op te halen!
Ze verkochten het recht om tol te innen
van alle reizigers die door Jericho reisden
per opbod. Dan hadden zij de buit al binnen
zonder opstootjes en protesten!
Zacheus had daar dus veel voor betaald en moest het nu terugverdienen
door de tol zo duur mogelijk te maken!

Jezus doorbrak die spiraal van haat en kwaad,
hij ziet ook de mooie kant van Zacheüs,
en zo ontdekt Zacheüs ook zelf, dat hij eigenlijk een goed mens kan zijn.
 
Vraag aan de kinderen:
Hoe kun je een hondje het beste een trucje leren:
          (a) door te straffen als hij het fout doet... of
          (b) door te belonen 
als hij het goed doet?
 

ROLLEN
Jezus vertelt zijn visie op God en mensen
alleen maar in de vorm van verhalen.
Verhalen hebben een groot voordeel boven theorieën:
ze laten de toehoorder vrij om er zichzelf in te herkennen.
Verhalen hebben meerdere spelers.
Je kunt je met diverse personen identificeren.
Zo verandert een verhaal van betekenis.
Kinderen zullen zich makkelijk vereenzelvigen met Zacheus
Zij kennen de rol van de kleinste-zijn en niet mee mogen doen;
en ze houden van mensen die - als apen - in de bomen klimmen!
Maar later in je leven kun je je ook inleven in Jezus
die de afkeuring van de hele straat over zich laat komen,
om deze ene mens tegemoet te treden.